Limma

LIMNING AV PLEXIGLAS GÖRS DÅ TVÅ YTOR SKA SAMMANFOGAS SÖMLÖST

DET GÅR OCKSÅ ATT LIMMA FAST PLAST PÅ ANDRA MATERIAL.

NÄR BEHÖVER JAG LIMMA IHOP PLAST?

Oftast använder vi limning av plastdetaljer när det rör sig om större objekt eller om det är en mer avancerad form. Det kan också vara så att man vill foga ihop två ytor av olika material. Då kan det vara ett bra alternativ att limma ihop dem.

HUR FUNGERAR ETT PLASTLIM?

Man brukar säga att vad vi gör när vi limmar ihop två plastskivor med varandra är inte att limma i normal bemärkelse, utan att vi använder lim för att på kemisk väg skapa en bindning mellan plastskivorna. Ett annat sätt att uttrycka det på är att vi svetsar ihop detaljerna.

HUR STARK ÄR EN DETALJ SOM ÄR IHOPLIMMAD?

Den bindning som vi framtvingar med kemisk väg är oftast faktiskt starkare än själva materialet i sig. Det innebär att om man böjer en detalj som är ihop limmad till bristningsgränsen så går oftast materialet sönder i kanten på limningen i stället för i själva limfogen. Så du kan lugnt räkna med att en limmad detalj håller.

GÅR DET ATT LIMMA IHOP OLIKA TYPER AV MATERIAL?

Att limma ihop olika material är det vanligaste sättet att kombinera till exempel trä och plast. Du ska dock tänka på att limfogen inte blir lika stark i dessa fall som om det vore två plastytor som limmas ihop.

VILKA MATERIAL KAN JAG LIMMA?

Akryl är absolut vanligast för att det används så flitigt, bland annat för butiksställ och displayer. En av fördelarna med laserskärning är att du kan välja bland många olika material och är därför också friare i din konstruktion. Är du osäker på hur just ditt materialval påverkas av att skäras med laser så begär en provskärning.

Mer information kommer.

Mer information kommer.

Mer information kommer.

Mer information kommer.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer