De produkter du kan producera med lasertekniken kommer att vara av högsta kvalitet. Alla skärningar blir raka och genomskinliga och behöver oftast inte slipas.

HUR KAN MAN FORMA PLEXIGLAS SOM MAN VILL?

Genom att värma upp plasten bli materialet så pass mjukt att det går att forma det till i princip vilken form du vill. Formen uppkommer genom att den uppmjuknade plasten träffar en form och då luftrummet mellan material och form försvinner, stelnar plasten och produkten är färdig att tas ur maskinen. Viss efterbearbetning krävs dock (se avsnittet om efterbearbetning).

VILKA OLIKA TYPER AV FORMNING FINNS?

Förutom bockning finns det i princip två olika sorters formningsmetoder (samt kombinationer av dessa):

1 - VAKUMFORMNING

Vakumformning är den vanligaste typen då du ska forma plastprodukter av olika slag. Det kan vara allt ifrån små detaljer till större produkter. Vakumformning används idag både på små serier och större produktioner. Kostnaden kan endast räknas som låg i de fall du tar fram produktionsserier som är större och inte kräver manuell tillverkning.

2 - FORMNING MED HJÄLP AV TRYCK

Ett alternativ till vakum är att man bygger upp ett tryck och på så vis formar plasten till det önskade utseendet. Principerna är dock desamma som vid vakumformning.

KRÄVS DET NÅGON FORM AV EFTERBEARBETNING?

Ja, vid vakumformning och liknande kommer materialet som används att pressas ihop och den "överblivna" plasten samlas i kanterna på din produkt och måste skäras bort i efterhand. Detta bidrar till den något högre kostnaden jämfört med andra former av bearbetning. Det är ofta så att den plast som används för varmformning är något dyrare än vad som är normalt.