TePe använder en bockad plexiglasskiva för att få det att se ut som att deras produkter svävar i luften.

HUR BOCKAR MAN PLEXIGLAS?

Genom att värma plexiglaset (eller akrylplasten, som det egentligen heter) blir materialet så pass böjligt att det går att bocka skivan. Därefter utsätts det uppvärmda området för tryck. Böjen bildas genom att plasten trycks mot en bockmall i den diameter som man vill att böjen ska ha. Vinkeln på böjen bestäms i förväg.

 

VILKA FÖRDELAR HAR EN BOCKMASKIN?

Med en professionell bockmaskin värms endast den yta som ska bockas och bilda en böj. Radien på böjen och temperatur ställs in på ett enkelt sätt. Temperaturen som plastmaterialet ska värmas till för att kunna bearbetas varierar något beroende på plastsort. En bockmaskin ger dig också exakt rätt vinkel på bocken.

 

VAD SKA MAN TÄNKA PÅ VID BOCKNING AV PLAST?

Vid uppvärmande av plastmaterial är temperaturen kritisk. För låg temperatur och man riskerar sprickor. För hög temperatur och man riskerar att plasten smälter. Man brukar tala om att man ska uppnå glastemperatur, dvs den temperatur då materialet slutar bete sig sprött.

Det kan också lätt uppstå spänningar i plastskivan. Därför är det viktigt att ha tålamod och låta temperaturen gå ner innan man plockar bort trycket från bocken.

 

VILKA PRODUKTER KAN VARA LÄMPLIGA FÖR BOCKNING?

I de allra flesta fall rör det sig om produktställ av olika slag. Naturligtvis kombineras oftast flera olika bearbetningsmetoder. Man kan välja att limma fast detaljer eller fräsa ut hål i plasten. Vanligt är också att bockning används för diverse plastbehållare och huvar.


HUR TJOCKT MATERIAL KAN MAN BOCKA?

De allra flesta bockmaskiner klarar av att linjärbocka 3 meter långa plastskivor med en tjocklek av 20 mm i en radie på upp till 55 mm.

 

HUR MYCKET KOSTAR EN BOCKNING?

Eftersom bockning med bockmaskin är så flitigt förekommande bearbetningsmetod är det en standard procedur på de allra flesta plasttilverkningsföretag idag. Kostnaden per bockning är oftast väldigt låg.